Punkty odbioru odpadów

POKAŻ
Zobacz listę punktów Ukryj listę punktów

Sprzęt elektroniczny i elektryczny Sprzęt elektroniczny i elektryczny

MPSZOK pokaż na mapie

MPSZOK - zbiórka odpadów sprzed posesji

 

1. Huta, Krasne, Majdan, Nowy Majdan, Partyzancka Kolonia Popławy, Putnowice Wielkie, Putnowice - Kolonia, Rozięcin,Turowiec, Wólka Putnowicka - 03.06.2019 r.

 

2. Wojsławice, Wojsławice-Kolonia - 04.06.2019 r.

 

3. Czarnołozy, Kukawka, Majdan Kukawiecki, Majdan Ostrowski, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Stadarnia, Stary Majdan,   Trościanka,Witoldów - 05.06.2019 r.

 

Odbierane odpady w MPSZOK: odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), budowlano – remontowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach, tonery i tusze do drukarek, baterie, świetlówki, środki ochrony roślin.


Adres punktu:
Rynek 30
22-120 Cała Gmina, zbiórka z przed posesji
Dane firmy:
GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy49
22-175 Dorohusk
PSZOK pokaż na mapie

Odpady w PSZOK przyjmowane są w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach od 900 do 1300

 

1.W PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie posegregowane odpady tj.:

a)przeterminowane leki;

b)chemikalia;

c)zużyte baterie i akumulatory;

d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e)meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f)zużyte opony z pojazdów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

g)odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlano-rozbiórkowych;

h)odpady zielone;

 

2.W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

  • zmieszane odpady komunalne;
  • materiały zawierające azbest, smołę itp.
  • szyby samochodowe, siedzenia samochodowe i inne części tapicerki samochodowej;
  • inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych. Obowiązuje zakaz przywożenia odpadów pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres punktu:
Rynek 31
22-120 Wojsławice
Dane firmy:
GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy49
22-175 Dorohusk

Zużyte baterie Zużyte baterie

Punkt zbiórki zużytych bateri, żarówek i tonerów pokaż na mapie

Adres punktu:
Rynek 30
22-120 Wojsławice
Dane firmy:
GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy49
22-175 Dorohusk

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Pobierz

Odpady zmieszane -

Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, fajans, porcelana, pieluchy jednorazowe, zużyte buty i ubrania, oraz inne odpady, których nie możemy wrzucić do pozostałych worków/pojemników.

 

 


 

 

 

Tworzywa sztuczne i metale -

Plastikowe pojemniki i opakowania po środkach czystości, kosmetykach oraz artykułach spożywczych, zgniecione, puste butelki plastikowe po napojach, zakrętki, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe typu TetraPak (kartony po mleku, po sokach, po napojach), worki, torebki foliowe, reklamówki, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra, metalowe puszki po napojach i konserwach, pokrywki do słoików, złom żelazny i metale kolorowe;

 


 

 

Szkło -

 Butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków i uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane, itp


 

 

Papier i tektura -

tektura, kartony, pudełka, gazety i czasopisma, książki i zeszyty, papier biurowy, opakowania z papieru i tektury;


 

Odpady BIO-degradowalne -

pocięte gałęzie drzew i krzewów, liście, trawa (bez ziemi), trociny, korę, odpadki z owoców i warzywa, itp.


 

Firmy zajmujące się wywozem odpadów

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy 49
22-175 Dorohusk
Brak danych

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję